Nuotekų valymo įrenginiai NVa

Nuotekų velymo įrenginiai, kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacine mašina. Perteklinis dumblas išsiurbiamas 1-2 kartus į metus, prikausoma nuo naudojimo dažnumo. Nuotekų valymo įrenginių „Traidenis“ valymo sistema nėra sudėtinga. Iš namo įtekėjusios nuotekos į įrenginį patenka į kamerą, kuri yra įrenginio viduje. Toje kameroje, nuotekos maišosi su aktyviuoju dumblu. Šiame procese labai svarbų vaidmenį turi suspaustas oras. Oras reikalingas tam, kad aktyvaus dumblo gyvybės nežūtų. Į vidinę nuotekų valymo įrenginio kamerą oras patenka orapūtės pagalba.

Nuotekų valymo įrenginiai paremti biologiniu valymu. Šis valymas paremtas mikroorganizmų veikla, kurie skaido ir suardo organines medžiagas. Organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas vyksta aeracinėje zonoje. Veliau aktyvus dumblas patenka į išorinę kamerą ir dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir patenka į apatinę įreginio dalį. O valytas vanduo kyla į nuotekų valymo įrenginio viršutinę dalį, kur jis išteka.

Nuotekų valymo įrenginiai pagal asmenų kiekį:

NV-1a – 4-5 asmenų šeimai;

NV-2a – 8 asmenų šeimai;

NV-3a – 14 asmenų šeimai;

NV-4a – 19 asmenų šeimai.

Nuotekų valymo įrenginių įgylinimai (atstumas nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio viršaus):

A. 0,5 – 0,75 m.

B. 0,7 – 0,95 m.

C. 1,0 – 1,2 m.

Pastaba: nuotekų valymo įrenginio parametrai gali kisti, išlaikant išvalymo efektyvumą. Kai įgylinimas viršija 1,2m gamintojas pasilieka teisę keisti valymo įrenginio parametrus. Valymo įrenginiai atitinka pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d.  įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Nuotekų valymo įrenginių svoriai:

NV-1a – 188 kg.

NV-2a – 289 kg.

NV-3a – 578 kg.

NV-4a – 1000kg.